Seimo rinkimuose balsuojantiems nuteistiesiems – padidintas dėmesys

Teisingumo ministras Juozas Bernatonis nurodė Kalėjimų departamentui užtikrinti, kad išankstinio balsavimo Seimo rinkimuose metu laisvės atėmimo įstaigose bausmę atliekantiems nuteistiesiems būtų sudarytos visos sąlygos išreikšti savo pilietinę poziciją ir kad būtų išvengta galimų balsų pirkimo atvejų. 

„Per praėjusius Seimo rinkimus 2012 metais teisėsaugos institucijos išaiškino atvejus, kai buvo bandyta pirkti nuteistųjų balsus. Tokie pavieniai atvejai tikrai nėra suderinami su laisvais ir demokratiniais rinkimais, todėl būtina imtis visų priemonių, jog tai nepasikartotų įkalinimo įstaigose“, – sako teisingumo ministras Juozas Bernatonis.

Kalėjimų departamentas įpareigojo pataisos įstaigų vadovus rinkti viešo ir neviešo pobūdžio informaciją dėl galimo neteisėto trukdymo pasinaudoti rinkimų ar referendumo teise bei imtis priemonių tokių neteisėtų veikų užkardinimui.

„Taip pat nutarta keistis informacija su Lietuvos kriminalinės policijos biuru informacija dėl galimų įstatymų pažeidimų. Pataisos įstaigose vyksiančius rinkimus taip pat stebės ir visuomeninių organizacijų atstovai“, – teigia J. Bernatonis.

Nuteistieji ir suimtieji laisvės atėmimo vietose dalyvauja Seimo rinkimuose iš anksto balsuodami paštu. Spalio 5-7 d. laisvės atėmimo įstaigose jie galės balsuoti įrengtuose specialiuose paštuose nustatytomis valandomis. Kiekviena įkalinimo įstaiga yra suderinusi laiką, kuomet nuteistieji ir suimtieji galės išreikšti savo pilietinę poziciją ir atiduoti savo balsą specialių paštų darbuotojams.

Balsavimas specialiuose paštuose vyks 11 įkalinimo įstaigų, kuriose yra suimti arba bausmę atlieka beveik 7 tūkstančiai asmenų.