Seimas pasisako už didesnius skaidrumo reikalavimus antstoliams

Seimas po pateikimo pritarė Teisingumo ministerijos parengtoms Antstolių įstatymo pataisomis, kuriomis bus didinamas antstolių veiklos efektyvumas ir skaidrumas. 

„Rengdami pataisas siekėme užtikrinti, kad žmonės, susidūrę su antstoliais, neabejotų jų kompetencija, nešališkumu ir skaidrumu. Tokius pačius reikalavimus siūlome taikyti ir antstolio padėjėjams, kadangi jų funkcijos iš esmės prilygsta antstolio funkcijoms“, – sako teisingumo ministras Juozas Bernatonis.

Priėmus pataisas antstoliais ir jų padėjėjais negalėtų tarpti asmenys, nuteisti už sunkius ar labai sunkius nusikaltimus, nepaisant to, ar teistumas buvo išnykęs arba buvo panaikintas. Taip pat nustatyta, kad už kitus nusikaltimus nuteisti asmenys šių pareigų negalėtų užimti, jei nuo bausmės dienos nepraėjo bent 5 metai.

Didinant antstolių veiklos skaidrumą taip pat siūloma įtvirtinti draudimą antstoliui ar antstolio padėjėjui, vykdant jam nustatytas funkcijas, naudotis įmonės, kurios veikla yra susijusi su skolų išieškojimu, turto saugojimu, turto vertinimu, teisinėmis konsultacijomis, tarpininkavimo paslaugų teikimu paslaugomis, jei jis pats, jo sutuoktinis (sugyventinis) ar artimas giminaitis yra tos įmonės savininkas ar dalininkas.

Siekiant operatyvesnio proceso nagrinėjant skundus dėl antstolių procesinių veiksmų, pataisomis numatoma Teisingumo ministerijai ir Antstolių rūmams suteikti teisę šiuos skundus perduoti antstoliams nagrinėti Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. Be to, siūloma, kad Antstolių rūmų atsakymai į asmenų prašymus ir skundus dėl antstolio veiksmų galėtų būti skundžiama teismui.

Kaip ir pretendentams į advokatus ar notarus, antstoliais tapti siekiantiems asmenims bus privaloma turėti ne žemesnį negu magistro aukštojo universitetinio teisinio išsilavinimo laipsnį. Kyla ir antstolių padėjėjų kvalifikacijos reikalavimų kartelė: antstolių padėjėjams atsiranda pareiga nuolat kelti kvalifikaciją ir dalyvauti mokymuose, įvedama antstolių padėjėjų atestacija – periodinis dalykinių žinių ir gebėjimų vertinimas.

Taip pat naujas reglamentavimas papildytų antstolių teikiamų paslaugų sąrašą – jie galėtų aukciono tvarka realizuoti turtą.