Lietuva kyla laipteliu aukščiau stojimo į EBPO procese

Teisingumo ministras Juozas Bernatonis gavo Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) generalinio sekretoriaus Angel Gurria laišką, kuriame Lietuva oficialiai pakviesta tapti EBPO darbo grupės dėl papirkimo sudarant tarptautinius verslo sandorius dalyve. 

Dalyvio statusas suteikia galimybę Lietuvos atstovams dalyvauti visuose šios darbo grupės susitikimuose (išskyrus konfidencialias sesijas), pasisakyti juose, siūlyti darbotvarkės punktus, dalyvauti darbo grupės diskusijose, aptariant konkrečias tarptautinio papirkinėjimo baudžiamąsias bylas.

„Tai yra mūsų pažangos kovojant su tarptautine korupcija formalus patvirtinimas iš EBPO pusės“, – teigia teisingumo ministras Juozas Bernatonis, kartu pridurdamas, kad pagrindinis tikslas išlieka tęsti pradėtus darbus ir tapti šios darbo grupės visateise (aukščiausio statuso) dalyve.

Pasak J. Bernatonio, tapimas visateise EPBO darbo grupės dėl papirkimo sudarant tarptautinius verslo sandorius dalyve laikomas viena iš sudėtingiausių ir daugiausiai pastangų pareikalausiančių užduočių Lietuvos stojimo į EBPO procese.

Darbo grupė numato net šešis Lietuvos vertinimo etapus, kurių vieną Lietuva sėkmingai įveikė praėjusių metų gruodžio mėnesį. Šių metų birželio mėnesį vykusio antrojo vertinimo metu EBPO darbo grupė labai teigiamai įvertino bendrą Lietuvoje egzistuojančią korupcijos kontrolės institucinę ir teisinę sistemą, pasiūlė Lietuvai suteikti dalyvio statusą darbo grupėje bei nurodė keletą likusių krypčių, kuriose Lietuva turėtų dėti didesnes pastangas: plėsti juridinių asmenų baudžiamosios atsakomybės taikymą, be išlygų užtikrinti pajamų, gautų iš sandorių, sudarytų papirkinėjant pareigūnus, konfiskavimą, o taip pat užtikrinti galimybę visais atvejais patraukti atsakomybėn asmenis, kurie papirkinėja per tarpininkus, veikiančius kitose valstybėse.

2013 m. teisingumo ministras J. Bernatonis oficialiu laišku kreipėsi dėl Lietuvos narystės šioje EBPO darbo grupėje. Atsižvelgiant į Lietuvos poziciją, 2014 m. Lietuvai leista dalyvauti šios darbo grupės posėdžiuose stebėtojos statusu, o 2015 m. gegužę pradėtas bendras horizontalus Lietuvos stojimo į EBPO procesas. Šią savaitę gautas kvietimas Lietuvą pakelia laipteliu aukščiau iki šios darbo grupės dalyvės statuso.