Apie mane

Juozas BernatonisGimiau 1953 m. rugsėjo 8 d. Kaune, mokslininkų pedagogų šeimoje. Mama buvo docentė, o tėvas – Kauno politechnikos instituto (dabar – Kauno technologijos universitetas) profesorius.

1971 m. baigiau Kauno Šančių vidurinę mokyklą ir įstojau į Kauno politechnikos instituto Cheminės technologijos fakultetą, kuri baigiau 1976 m.
Iki Nepriklausomybės atkūrimo dirbau mokslinį pedagoginį ir partinį darbą. Aspirantūroje Prahoje studijavau filosofiją, apgyniau mokslų daktaro disertaciją.

Atkūrus Nepriklausomybę, dirbau Lietuvos demokratinės darbo partijos (LDDP) sekretoriato parlamentinės veiklos grupės vadovu ir Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo LDDP frakcijos referentu.

1992 m. buvau išrinktas Lietuvos Respublikos Seimo nariu. Man buvo patikėtos Seimo Pirmininko pavaduotojo pareigos. Dirbdamas Seime taip pat vadovavau Prezidento Algirdo Brazausko sudarytai darbo grupei pasirengti ratifikuoti Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją ir Valstybės valdymo ir savivaldos reformos komisijai.

1997 m. pradėjau dirbti Prezidento A. Brazausko patarėju politikos klausimais, o 1998 m. vėl grįžau dirbti į Seimą.

2000 m. vėl buvau išrinktas į Lietuvos Respublikos Seimą. Dirbau Užsienio reikalų, Europos reikalų ir Teisės ir teisėtvarkos komitetuose, buvau Seimo Konstitucijos komisijos pirmininkas.

2002 m. neakivaizdiniu būdu baigiau Vilniaus universitetą, kur man buvo suteiktas teisės mokslų magistro kvalifikacinis laipsnis.

2001–2003 m. buvau Ministro Pirmininko Algirdo Brazausko vadovaujamos Vyriausybės vidaus reikalų ministras.

Pasibaigus Seimo kadencijai, dirbau Ministro Pirmininko Algirdo Brazausko patarėju vidaus politikos klausimais, vėliau – Ministro Pirmininko Gedimino Kirkilo vyriausiuoju patarėju.

2006 m. spalio 2 d. buvau paskirtas Lietuvos Respublikos nepaprastuoju ir įgaliotuoju ambasadoriumi Estijos Respublikoje. Šiai pareigas ėjau iki 2012 metų.

2012-ųjų metų rudenį buvau išrinktas Seimo nariu, o tų pačių metų gruodžio 13 d. pradėjau eiti Lietuvos Respublikos teisingumo ministro pareigas šešioliktojoje Algirdo Butkevičiaus Vyriausybėje.

Nuo 1990 m. – Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) narys. Ilgametis LSDP vicepirmininkas. Partijos rinkimų štabų veikloje dalyvauju nuo 1991 metų. 1993 m. Algirdo Brazausko Prezidento rinkimų štabe buvau jo vadovo Gedimino Kirkilo pavaduotoju. 2000 m. buvau vienas iš LSDP ir LDDP jungtinio rinkimų štabo vadovų. Tais pačiais metais vedžiau derybas dėl abiejų socialdemokratinių partijų susijungimo, rengiau bendrą statutą ir teisinius apsijungimo dokumentus.

Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus buvau apdovanotas Vytauto Didžiojo ordino Karininko kryžiumi.

Esu vedęs, turiu dukrą.